• Thông báo Baner hoặc Xóa Nick ! 1 - Spam bài liên tiếp có cận báo mà tái phạm -Xóa Nick Vĩnh Viễn 2 - Post Sai chuyên mục - Xóa không cần báo trước - Anh chị / em mua bán chú ý nhé !

yêu xa

  1. N

    19 Điều Sẽ Giúp Mối Quan Hệ “yêu Xa” Sống Sót - Hhtt

    19 ĐIỀU SẼ GIÚP MỐI QUAN HỆ “YÊU XA” SỐNG SÓT 1. Có đích đến cụ thể Những câu hỏi đại loại “mục đích cuối ngày của bọn mình là gì?”, “Khi nào chúng mình sẽ hết phải rơi vào cảnh mỗi người một nơi?”, “Tương lai của bọn mình thế nào?”… cần phải được đưa ra và tìm câu trả lời đích đáng. Đơn...
Top