• Thông báo Baner hoặc Xóa Nick ! 1 - Spam bài liên tiếp có cận báo mà tái phạm -Xóa Nick Vĩnh Viễn 2 - Post Sai chuyên mục - Xóa không cần báo trước - Anh chị / em mua bán chú ý nhé !

review son 3ce red recipe

  1. mydung181

    Review Bảng Màu Son 3ce Red Recipe, Son Mac, Son Shu Uemura

    REVIEW BẢNG MÀU SON 3CE RED RECIPE ĐẦY ĐỦ 5 MÀU SON HOT DOLLY #211 ĐỎ CAM, MOON #212 ĐỎ TƯƠI, FIG #213 ĐỎ HỒNG ĐẤT, SQUEEZING #214 ĐỎ TƯƠI LÌ, RUBY TUESDAY #215 ĐỎ THẪM. MÀU SON NÀO TRONG BẢNG MÀU 3CE RED RECIPE SẼ THÍCH HỢP NHẤT VỚI LÀN DA BẠN? Set Son 3CE Red Recipe gồm 5 màu và cả 5 màu này...
Top