• Thông báo Baner hoặc Xóa Nick ! 1 - Spam bài liên tiếp có cận báo mà tái phạm -Xóa Nick Vĩnh Viễn 2 - Post Sai chuyên mục - Xóa không cần báo trước - Anh chị / em mua bán chú ý nhé !

học quản trị

  1. L

    Khai Giảng Lớp: Nghiệp Vụ Lễ Tân - Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn

    ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LỄ TÂN – NGHIỆP VỤ QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN (Cấp chứng chỉ theo Phôi Bộ Giáo Dục Đào Tạo) LỚP NGHIỆP VỤ LỄ TÂN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN – HP: 2500.000 Cấp Chứng chỉ: Nghiệp vụ lễ tân nhà hàng khác sạn (theo khung Tổng cục nghề Bộ LĐTBXH) Đối Tượng Tuyển Sinh - Các bạn học...
Top