• Thông báo Baner hoặc Xóa Nick ! 1 - Spam bài liên tiếp có cận báo mà tái phạm -Xóa Nick Vĩnh Viễn 2 - Post Sai chuyên mục - Xóa không cần báo trước - Anh chị / em mua bán chú ý nhé !

cầu thang thoát hiểm

  1. T

    Thang Thoát Hiểm Nhà Cao Tầng Dùng Cho Mọi Người

    Các quy định về lựa chọn và sử dụng loại buồng thang bộ thoát nạn có trong quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại nhà cụ thể. Thang thoát hiểm nhà cao tầng có vai trò: Liên quan đến vấn đề an toàn cháy cho công trình cũng như các nhà cao tầng, hầu như tất cả các hệ thống tiêu chuẩn đều có một điểm...
Top