• Thông báo Baner hoặc Xóa Nick ! 1 - Spam bài liên tiếp có cận báo mà tái phạm -Xóa Nick Vĩnh Viễn 2 - Post Sai chuyên mục - Xóa không cần báo trước - Anh chị / em mua bán chú ý nhé !

biển tên

  1. H

    Cung Cấp Biển Tên Cài Áo, Làm Biển Tên Nhân Viên, Biển Tên Công Ty Giá Tốt

    Các loại biển chức danh, mẫu biển chức danh, mẫu biển để bàn Biển chức danh là vật dùng để phân biệt sự khác nhau giữa các bộ phận, phòng ban, vị trí trong một công ty. Tùy từng chức danh, đối tượng sử dụng mà biển chức danh được thiết kế, sử dụng chất liệu cũng khác nhau. Quý khách vui lòng vào...
Top